لینک های دسترسی

Breaking News

هلاکت یک نوجوان و بستری شدن صد ها نفر در روز هولی در هند


مقامات هندی خبر داده اند که در نتیجۀ حساسیت شدید در برابر پودر ملوث رنگ ها در جشن هولی در شهر ممبای، یک پسر نوجوان هلاک و حدود دوصد تن در شفاخانه بستری شده اند.

در جشن هولی، که در آیین هندوییزم تجلیل از پیروزی نیکویی بر شرارت است، مقادیر زیادی از رنگ های مختلف و زیبا پاشیده می شود.

داکتران هندی همه ساله مردم را در رابطه با استفادۀ رنگ های با کیفیت پایین و حاوی مواد مضر کیمیاوی، هوشدار می دهند. رنگ های ملوث با مواد مضره، خطر بزرگی به صحت شمرده می شود.

XS
SM
MD
LG