لینک های دسترسی

Breaking News

مظاهرات عدالت خواهی برای دختر هندی قربانی تجاوز


یک مظاهره چی دستگیر شده توسط پولیس از داخل بس فریاد می زند
یک مظاهره چی دستگیر شده توسط پولیس از داخل بس فریاد می زند
مظاهره کننده گان هندی در دومین روز برای عدالت خواهی به دختر ۲۳ ساله، شاگرد مکتب، که مورد تجاوز جنسی دسته جمعی قرار گرفته بود، به مظاهرات شان ادامه دادند.

پولیس هند برای متفرق ساختن مظاهره کنندگان از گاز اشک آور و پاشیدن آب استفاده کرد و در حالیکه می کوشیدند مظاهرات را تحت کنترول در آورند مظاهره کنند گان فریاد می زدند که "ما عدالت می خواهیم."

پولیس می گوید تمام شش نفری را که گمان می رود در حمله هفته قبل بر این دختر جوان دست داشتند دستگیر کرده است.

این دختر روز یکشنبه گذشته در حالی مورد تجاوز قرار گرفت که با دوست پسرش سوار یک سرویس در دهلی جدید بود.

مقامات می گویند یک گروه از مردان به این دختر تجاوز کرده وی و دوست پسرش را مورد لت و کوب قرار داده و بعدا لباس های آنها را از تن شان بیرون نموده هردوی شان را از سرویس بیرون کرده و بروی جاده رها کردند.

آر کی سنگهــ وزیر داخله هند به روز جمعه اتخاذ اقدامات جدی را برای جلوگیری از این نوع خشونت اعلان نمود.

اضافه تر از ۶۰۰ قضیه تجاوز جنسی در سال جاری در دهلی جدید گزارش شده است که یکی از بزرگترین ارقام در کشور می باشد.
XS
SM
MD
LG