لینک های دسترسی

Breaking News

سنت دیرینه تبعیض علیه اعضای دالیت هند شکسته شد


بعد از مداخله پولیس اکنون به جمعیتی از طبقۀ پایین «دالیت» در ایالت اتار پرادیش در شمال هند اجازه داده شده است تا به معبدی داخل شوند، و به این ترتیب یک سنت دیرینه در آنجا شکستانده شده است.

منازعه بین اعضای طبقه بالا و پست در میان جمعیت قریه «بجهیا جاگیر» بعد از آن شدت گرفت که یک جوان که به طبقه پست تعلق داشت از طرف اهالی قریه از اشتراک در مراسم دعا خوانی هندو ها به تعقیب زیارت سالانه در آن ناحیه منع شد.

چتراپال گاوتام، یک تن از باشندگان محل می گوید "یکی از پسران از جمعیت یاداو طبقه مامی خواست کانوار یاترا یا را زیارت کند. حتی او برای این کار پول جمع آوری کرد. بعدا کدرانات که شخص مذهبی است و پسر را در گروه خود داشت از طرف دهاتیان تحت فشار قرار داده شد تا پول پسر را مسترد کند، زیرا اهالی قریه دریافتند که این پسر از طبقه پست است و او می خواهد مراسم مذهبی را در معبد محل اجرا کند. آنها از کدرانات خواستند تا پول پسر را مسترد کند، گروه کانوار اینکار را کرد. ما درین مورد اگاه شدیم ازین سبب دست به اعتراض زدیم."

وقتی اعضای طبقه پایین دست به اعتراض زدند پولیس مجبور به مداخله گردید تا هردو جناح را متفرق سازد.

یامونا پراساد، صاحب منصب پولیس است. او می گوید "اینجا معبدی وجود دارد که به افرادی از طبقه پست اجازه داخل شدن در آن جا داده نمی شد. قبل از این واقعه ما شکایتی را درین مورد دریافت نکرده بودیم. اهالی قریه این مطلب را به ما راجع نکرده بودند. وقتی این مطلب به ما آشکار شد و برخی از معاملاتی که از وضع استفاده های ناجایز می کردند نیز معلوم شد، افسر منطقوی و یکی از صاحب منصبان ما به محل رفتند و با هر دو گروه صحبت کردند، بعدا همه اجازه یافتند تا به معبد داخل شوند."

یاداو ها در هند که خود را اولاده یاداو پادشاه اسطوره ای می دانند از طبقه پایین دالیت پنداشته می شوند. اعضای این جمعیت به گاوداری مصروف اند و از لحاط عنعنوی در اجتماع طبقاتی در رده آخری قرار دارند.

تبعیض معمول

واقعات تبعیض علیه جمعیت ١٦٠ میلیونی دالت در جامعه هند که به طبقات تقسیم شده است غیرمعمول نیست. به آنها اجازه داده نمی شود تا به معابد داخل شوند، ازچاه هایی که مربوط به طبقه بالا است آب بگیرند، یا با دیگران غذا صرف کنند. این مردمان از طرف سایر طبقات "نجس" تلقی می شوند.

این سنت دیرینه در برابر دالیت با اجازه دادن به تعدادی از اعضای این طبقه درحالی شکسته است که حکومت هند خواستار اقدامات شدید علیه آنانی شد که زیر نام حفاظت از گاو مسلمانان و اقلیت دالیت را مورد خشونت قرار می دهند.

نریندرا مودی، صدراعظم هند به روز شنبه گفت که در مقابل آنانی که زیر نام "گاو رکشَک" یا حفاظت از گام دست به خشونت می زنند، اقدامات جدی روی دست گرفته خواهد شد.

این اظهارات آقای مودی در حالی بیان می گردد که محافظین گاو زیر نام حفاظت از این حیوان، اقلیت دالیت یا ستمدیده گان و مسلمانان را مورد حمله قرار می دهند. گاوها در نزد هندوان جایگاه مقدسی دارد.

آقای مودی با انتقاد بر محافظین گاو گفت که حوادث ناشی از پیروی از اصول جمعیت های مذهبی باعث خشم او می شود.

XS
SM
MD
LG