لینک های دسترسی

Breaking News

نامه ای نوشته با خون یک دختر به وزیر


لاتاکیا میگوید که وزیر به نامه هایش پاسخ نمیداد

یک دختر نوجوان در ایالت اترپردیش هند به وزیر اعلی این ایالت پس از آن با خونش نامه نوشت که نامه های نخستش برای عدالت خواهی به مادرش بی پاسخ ماند.

لاتاکیا بهنسال ۱۵ساله میگوید که مادرش را به جرم این که پسر تولد نمیکند، اعضای خانوادۀ پدرش زنده به آتش کشیدند.

لاتاکیا به رسانه ها گفت که پس از آن که مادرش به آتش کشیده شد، آتش را از وجود مادرش خاموش ساخت و به شماره های خدمات عاجل پولیس و امبولانس زنگ زد اما پاسخی دریافت نکرد.

لاتاکیا گفت که مادرش در مقابل چشمان خودش و خواهر کوچکش به آتش کشیده شد و او نا چار به پدربزرگش زن زد تا اقارب مادرش او را به شفاخانه بردند.

انو که ۹۵در صد وجودش سوخته بود در شفاخانه جان باخت.

ناوین جندال، مامای لاتاکیا علیه ۱۱ عضو خانوادۀ شوهر خواهرش به پولیس شکایت کرد داد اما پولیس تنها شوهر انو را دستیگر کرد.

لاتاکیای ۱۵ساله گفت پس از آن که از دفتر اکلیش سنگهـ یادوف وزیر اعلی ایالتی پاسخی در یافت نکرد مجبور شد با خونش خط بنویسد.

او افزود که مامایش به دفتر وزیر مراجعه کرد اما با وجود اطمینان دهی هیچ اقدامی در این رابطه صورت نگرفت.

لاتاکیا علاوه کرد "در نخست با دوات نوشتیم اما نتوانست توجه وزیر را جلب کند و پس از آن تصمیم گرفتم با خونم بنویسم.

این دختر و خواهر کوچکش اکنون هراس دارند که زندگی شان در خطر است اما پولیس محلی از تامین امنیت آنان اطمینان داده است.

بر اساس معلومات اعضای خانواده لاتاکیا، انو همواره به شکل روانی و فزیکی مورد شکنجه خسرانش قرار داشت زیرا او دو فرزند دختررا تولد داده بود.

اعضای خانوادۀ شوهرش به اقارب انو گفته بودند که او را با خود ببرند تا شوهرش با زنی ازدواج کند که بتواند پسر به دنیا بیاورد.

در اکثر ساحات هند، داشتن فرزند پسر یک بخشی از عقاید فرهنگی بوده و در بیشتر خانواده ها به گونۀ سنتی پسران نان آور خانه محسوب شده و به اصطلاح نام خانواده را به پیش میبرند اما دختران بار دوش والدین محسوب میشوند به ویژه به دلیل جهیزیۀ که خانواده دختر مجبور است در جریان مراسم ازدواج تهیه کند که شامل پول نقد، زیورات طلا و سایر آشیا منزل میشود.

گزارش: رویترز

XS
SM
MD
LG