لینک های دسترسی

Breaking News

مظاهرات مردم در جاکارتا برای آزادی مذهب


صد ها اندونیزیایی روز یکشنبه در جاکارتا اجتماع کرده و از رئیس جمهور آنکشور حفاظت آزادی مذهبی و سر زنش گروه های مسلمان تندرو را تقاضا مینمودند که بر ادیان اقلیت ها حمله میکنند.

اعتراض کنندگان بر مقامات درمورد جلوگیری از حملات بر کلیسا ها، اجتماعات مذهبی مسیحیان و مساجدی که توسط گروه مذهبی احمدی استفاده میشوند، هشدار میدادند بطور کافی عمل نمیکند.

موسسه ناظر حقوق بشر در شروع ماه جاری از رییس جمهور سوسیلو بمبانگ یود هیو نو خواست تا قوانینی را که علیه احمدی ها تبعض قایل میشوند، لغو نماید.

فرمان حکومت که در سال ۲۰۰۸ نافذ شد، احمدی ها را از پخش دین شان، که میرزا غلام احمد، موسس احمدیه را پیامبر خود میخوانند، منع قرار میدهد. قانون اساسی اندونیزا آزادی دین برای همه اقلیت ها را تضمین کرده است.

XS
SM
MD
LG