لینک های دسترسی

Breaking News

علومی: پاکستان به تعهدات خود عمل نکرده است


جنرال علومی از ایجاد یک مرکز ملی ارزیابی تهدیدات امنیتی خبر داد که زیر نام نصرت بخاطر جمع آوری معلومات تاسیس شده است.
جنرال علومی از ایجاد یک مرکز ملی ارزیابی تهدیدات امنیتی خبر داد که زیر نام نصرت بخاطر جمع آوری معلومات تاسیس شده است.

وزیر امور داخلۀ افغانستان ضمن استقبال از تعهدات اخیر پاکستان در راستای مبارزه با دهشت افگنی گفت که اسلام آباد تا کنون در راستای عملی ساختن این تعهدات اقدام نکرده است.

نورالحق علومی در یک نشست خبری در کابل گفت که هنوز هم منابع و مراکز دهشت افگنی در خاک پاکستان از بین نرفته است. او افزود که به تعهدات پاکستان زمانی می توان باور کرد که جنبۀ عملی به خود بگیرد.

آقای علومی گفت " ... گروه هایی در این منطقه و در همسایگی ما و شما وجود دارد که هنوز هم اینها زیان آور است، از این خاطر ما نمی توانیم یک صدا که بالا شد اسلحه را به زمین بگذاریم ... اعتماد وقتی می شود که در عمل ببینیم که خیراش برای مردم منطقه و افغانستان و جهان در قسمت صلح و آرامش برسد."

وزیر داخلۀ افغانستان همچنان گفت که تهاجم نظامیان پاکستانی در وزیرستان سبب شده است که شماری از شورشیان از پاکستان فرار کرده و به افغانستان وارد شوند.

نورالحق علومی در این نشست از ایجاد یک مرکز ملی ارزیابی تهدیدات امنیتی در افغانستان خبر داد که زیر نام نصرت به خاطر جمع آوری معلومات تاسیس شده است.

به گفتۀ آقای علومی مرکز یادشده روزانه ده ها گزارش را به دست می آورد که نیرو های افغان را در مقابله با تهدیدها و خنثا ساختن حمله های دهشت افگنی کمک می کند.

علومی گفت"یک مرکز ملی تهدیدات در افغانستان ایجاد شده است که زیر نام نصرت کار می کند، تمام راپور های کشفی و استخباراتی را که می رسد تحلیل می کند."

وزیر داخله افغانستان اطمینان داد که مخالفان مسلح دولت در حدی نیستند که بتوانند دولت را سقوط دهند.

XS
SM
MD
LG