لینک های دسترسی

Breaking News

مهاجرت داخلی و خارجی افغانها افزایش یافته است


فقر و آفات طبیعی دیگر عوامل بیجا شدن مردم خوانده شده است

سازمان ملل می گوید که حدود ۴۸ هزار نفر در هشت ماه گذشته مجبور به ترک خانه های شان شد.

با تشدید خشونت های مسلحانه در افغانستان شمار بیجا شدگان داخلی هم افزایش یافته است. بر اساس تازه ترین آمار سازمان ملل در هشت ماه گذشته حدود چهل و هشت هزار شهروند افغان از خانه و مناطق اصلی سکونت شان بیجا شد.

در بیشتر از ده سال گذشته، این بالاترین رقم افراد بیجا شده ای داخلی در طول یک سال عنوان شده است.

سبب اصلی بیجا شدن مردم، جنگ و نبود امنیت گزارش گردیده است.

گسترش دامنه جنگ به شمال افغانستان صدها خانواده را مجبور به ترک خانه و کاشانه شان نموده است.

سازمان ملل گزارش داده است که شمار از بیجا شدگان به آب آشامیدنی، خدمات صحی، آموزش و حتی سرپناه دسترسی ندارند.

شمار افراد بیجا شده ای داخلی در حالی افزایش یافته که چند ماه پیش رئیس جمهوری افغانستان گفته بود که می خواهد اصطلاح "بیجا شدگان داخلی" را قاموس اداری کشور حذف کند.

نقشه بیجا شدگان داخلی افغانستان
نقشه بیجا شدگان داخلی افغانستان

بر اساس گزارش سازمان ملل در زمان حاضر بیشتر از یکصد هزار بیجا شده ای داخلی در نقاط مختلف افغانستان بسر می برد.

مهاجرت خارجی

تازه ترین آمار سازمان ملل همچنان نشان می دهد که شمار افغان های که در هشت ماه گذشته در کشورهای اروپایی درخواست پناهگزینی داده اند، در مقایسه با سال ۲۰۱۴ افزایش یافته است.

بابر بلوچ، سخنگوی اداره حمایت از مهاجرین سازمان ملل به صدای امریکا گفت که تا آخر ماه اگست سال ۲۰۱۵ بیشتر از چهل هزار شهروند افغانستان در اروپا درخواست پناهندگی داده است.

سال گذشته (جنوری تا دسامبر) بیشتر از چهل و یک هزار افغان در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپایی، درخواست پناهگزینی داده بود.

مهاجرت های غیرقانونی جوانان رهبران سیاسی و حکومتی افغان را هم نگران ساخته و در این هفته محمد محقق، معاون ریاست اجرائیه، از رئیس جمهور غنی تقاضا کرد تا جوانان را به ماندن در کشور تشویق کند.

XS
SM
MD
LG