لینک های دسترسی

Breaking News

معلولین هرات خواستار دریافت جواز رانندگی اند


گفته می شود بیش از یک میلیون معلول در افغانستان وجود دارد

شماری از معلولین ولایت هرات خواهان حق دسترسی به جواز رانندگی و استفاده از وسایط نقلیه شخصی در داخل شهر استند. آنان از دولت می خواهند که سهولت های لازم را در این زمینه فراهم کند.

در خواست معلولین هرات برای بهره مند شدن از همه مزایای زندگی شهروندی با روز جهانی افراد دارای معلولیت همزمان شده است.

سوسن صبور، فرد دارای معلولیت و کارمند دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر هرات بر این باور است که حق دسترسی به رانندگی می تواند معلولین را خودکفا ساخته و از وابستگی آنان بکاهد.

ثنا محسنی، معاون بنیاد خیریه و توانبخشی پیر هرات نیز می گوید که ریاست ترافیک هرات نیز از دادن جواز رانندگی به معلولین پرهیز کرده است. او خواستار فراهم آوری سهولت از جانب دولت به معلولین است.

اما جنرال اسدالله، رئیس ادارۀ مرکزی ترافیک کابل می گوید که تنها در صورتی به افراد دارای معلولیت جواز رانندگی توزیع می شود که وسایط نقلیه مخصوص معلولین در کشور وجود داشته باشد.

ریاست ترافیک کابل در گذشته به ۱۳۰ تن از معلولینی که وسایط نقلیه مخصوص را در اختیار داشتند جواز رانندگی توزیع کرده بود.

بر اساس ماده ۲۹ قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت، افراد دارای معلولیت قسمی با داشتن سند فراغت از کورس رانندگی ترافیک و کسب موفقیت در امتحان می توانند جواز رانندگی را به دست آورند.

آمارگیری دقیق

در همین حال رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که برای ایجاد سهولت ها برای افراد دارای معلولیت باید نخست یک سروی سرتاسری صورت گیرد.

سیما سمر این مطلب را به تاریخ سوم دسمبر – روز جهانی افراد دارای معلولیت – بیان داشت. این روز تحت شعار"توسعه پایدار، نوید تکنالوژی" در کابل تجلیل شد.

تجمع شماری معلولین در هرات
تجمع شماری معلولین در هرات

خانم سمر گفت که هنوز هم در افغانستان به دلیل خشونتها و جنگ شماری از مردم معلول می شوند. او تاکید کرد که باید یک آمارگیری سرتاسری معلولین در افغانستان صورت گیرد و بر اساس آن مشکلات افراد دارای معلولیت ریشه یابی گردد.

افغانستان امکانات بسیار اندک را برای افراد دارای معلولیت و معیوبیت فراهم کرده و برای شمار بسیار اندک و محدود این افراد زمینۀ کار در نهاد های دولتی و غیردولتی فراهم شده است.

وزارت کا ر و امور اجتماعی، شهدا و معلولین افغانستان می گوید که درسال گذشته به تعداد ۱۵۰۰ تن از این افراد در وزارت های مختلف استخدام شده اند و ۱۲۳۰ تن آنان از مراکز آموزشی فارغ شده اند.

نبود امکانات کافی

رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت که باید برای افراد دارای معلولیت مطابق به خواست وتوانایی شان زمینه کار درهمه بخشها فراهم شود. خانم سمر ابراز نگرانی کرد که هنوز هم برای یک فیصدی اندک افراد دارای معلولیت زمینه تحصیل فراهم شده است.

خانم سیما سمر افزود که افغانستان از دو سال به این طرف کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت را تصویب کرده است اما به گفتۀ وی تا حال دولت مکلفیت خود را برای تطبیق جدی مواد این کنوانسیون ادا نکرده است.

واصل نور مهمند، سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین می گوید که افراد دارای معلولیت باید برای خود کفاشدن، یک مسلک را فرا گیرند و به سوی بازار کار بروند.

آقای مهمند افزود که تا حال در مرکز و ولایات هشت هزار نمره زمین به افراد دارای معلولیت توزیع شده است و برای ۱۲۰ هزار فرد راجستر شدۀ دارای معلولیت دولت امتیازات می دهد. با اینحال به گفتۀ وی کار های انجام شده در این زمینه بسنده نیست.

تا کنون وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین افغانستان ۸۰۰ هزار فرد دارای معلولیت را ثبت کرده است، اما تخمین زده می شود که شمار دقیق این افراد بیشتر از یک میلیون نفر باشد.

XS
SM
MD
LG