لینک های دسترسی

Breaking News

نخستین تسهیلات انترنیت و کمپیوتر برای دختران


نخستین تسهیلات انترنیت و کمپیوتر برای دختران

صد ها شاگرد دختر برای نخستین بار در یکی از دور دست ترین مکتب در ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ از خدمات کمپیوتر و انترنت مستفید شدند.

دانش آموزان مکتب رابعه بلخی از فعال شدن بخش کمپیوتر و انترنت در مکتب شان، ستایش می کنند و آنرا گام ارزشمند در راستای رشد استعداد های شان می دانند.

گفته شده است که تجهیزات انترنیت و کامپیوتر برای این شاگردان از سوی اداره انکشافی ایالات متحده امریکا و وزارت معارف افغانستان فراهم شده است.

نعمت الله مصعب، ولسوال دولت آباد از فعال شدن بخش کمپیوتر و انترنت در مکتب رابعه بلخی ولسوالی دولت آباد، ابراز قدر دانی کرد.

نجم الله، مدیر این لیسه اظهار می دارد که مکتب رابعه بلخی در سال ۱۳۳۶ خورشیدی تاسیس شد و در دوران سه دهه جنگ تعطیل بود.

وی از بازگشایی این مکتب در سال ۱۳۸۶ و ارتقای آن از مکتب متوسطه به لیسه ابراز خرسندی می کند. او دسترسی شاگردان به کمپیوتر و انترنت را موثر خوانده و از این کمک دولت آمریکا ستایش کرد.

رونا، متعلم صنف دوازدهم این مکتب می گوید که با فعال شدن بخش کمپیوتر در مکتب شان آنقدر خوشحال شده که به گفته خودش نمیتواند خوشحالی خود را بیان کند، وی از والدین می خواهد تا فرزندان شان را از تحصیل ممانعت نکنند.

ولسوالی دولت آباد، در ۵۰ کیلومتری شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ قرار دارد، باشندگان این ولسوالی عمدتاً زراعت پیشه بوده و از نعمت سواد محروم می باشند.

حال که زمینۀ دسترسی دختران به کمپیوتر و انترنت در این ولسوالی مساعد شده، باشندگان این ولسوالی آنرا گامی در راستای پیشرفت و ترقی خود می خوانند.

XS
SM
MD
LG