لینک های دسترسی

Breaking News

مشکلات مرزی با پاکستان در اجندای اجلاس بروکسل


جنرال گل نبی احمدزی قوماندان نیروهای سرحدی افغان
جنرال گل نبی احمدزی قوماندان نیروهای سرحدی افغان
جنرال گل نبی احمدزی قوماندان نیروهای سرحدی افغانستان در مصاحبۀ با رادیو آشنا گفت که موضوع ایجاد دیوار ها و ساختار دروازه در نزدیکی ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار توسط نیرو های پاکستان شامل اجندای اجلاس بروکسل است.

این فرمانده افغان میگوید که نیروهای پاکستانی چندی قبل تحت نام تلاش های مبارزه با دهشت افگنی این دیوار ها و دروازه را در توافق با نیروهای بین المللی اعمار کرد اما با حکومت افغانستان در این زمینه هیچ گونه تفاهمی صورت نگرفته است.

قوماندان نیروهای سرحدی افزود که سرحدات مشخص مطابق به خط دیورند واضح نیست و پاکستان میخواهد با چنین فعالیت ها ادعای ملکیت کند. او افزود که افغانستان در خصوص این معضل موقف راسخ داشته و در هر صورت خواستار برداشتن دیوار ها و دروازه است.

XS
SM
MD
LG