لینک های دسترسی

گفتگوی تلویزیون آشنا در باره کار یک ماه رئیس جمهور غنی


گفتگوی تلویزیون آشنا با میأگل وثیق، رئیس روابط سیاسی و اجتماعی ریاست جمهوری افغانستان و فهیم صدیقی، رئیس سازمان خط نو در باره کار یک ماه رئیس جمهور غنی.

XS
SM
MD
LG