لینک های دسترسی

تلاش ترویج آموزش دختران در روستا های افغانستان


آقای اتل می گوید که او امیدوار آینده نسل جوان افغان است و بر قابلیت های آنان به ویژه دختران اعتماد کامل دارد.

ننگ اتل، یکی از فارغین برنامه فولبرایت و موسس نهاد " هود " به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که هدف از ایجاد آن نهاد "ترویج و آموزش دختران، به ویژه در روستا ها می باشد."

آقای اتل به کمک مالی نهاد های خیریه امریکایی و پول شخصی خودش، سه مکتب دخترانه را در ولایات وردک و خوست کمک می کند.

یکی از این مکاتب در ولایت وردک ۲۰۰ دختر را تا صنف نهم تحت پوشش آموزشی قرار داده که به زودی به گفتۀ آقای اتل، "به اولین لسیه دختران در ولسوالی چک آن ولایت مبدل می شود و در مکتب دیگر در ولسوالی اسماعیل خیل ولایت خوست، ۸۰ دختر مصروف کسب تعلیم اند."

XS
SM
MD
LG