لینک های دسترسی

Breaking News

وزارت خارجه: سلب صلاحیت وزرا، پلان از قبل طرح شده است


خیرالله آزاد، معاون سخنگوی وزارت خارجۀ افغانستان میگوید که هراس آن میرود که در عقب سلب صلاحیت وزرا، دست های بزرگ سیاسی فراتر از افغانستان دخیل باشد تا این کشور را به بحران بکشاند.

او افزود که روند سلب صلاحیت وزرا یک "نمایشی" بود که از جانب اعضای ولسی جرگه به نمایش گذاشته شد و آنان از قبل مصصم به این کار بودند.

آقای آزاد افزود که تصمیم سلب صلاحیت وزیر خارجه بر اساس اهداف شخصی و سیاسی اتخاذ شده که از سوی وزارت خارجه بر آورده نشده بود.

معاون سخنگوی وزارت خارجۀ تأکید کرد که "کسانی در عقب این بازی استند که میخواهند افغانستان را به بنبست و بحران بکشانند."

مصاحبه با خیرالله آزاد معاون سخنگوی وزارت خارجۀ افغانستان را در اینجا بشنوید:

XS
SM
MD
LG