لینک های دسترسی

Breaking News

غنی: منافع و تهدیدات افغانستان و امریکا مشترک است


رئیس جمهور افغانستان می گوید که با درک خطر موجود در ماحول افغانستان خواستار کند شدن ورند خروج سربازان امریکایی و بازنگری برنامۀ حکومت امریکا در این زمینه شده بود.

محمد اشرف غنی در مصاحبۀ اختصاصی با صدای امریکا گفت که دامنه دار شدن جنجال انتخابات، پرهیز حامدکرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از امضای توافقنامۀ امنیتی دوجانبه که سبب تسریع خروج شمار زیاد سربازان امریکایی از افغانستان شد،در نهایت سبب ضعف امکانات تخنیکی و تمویل، تجهیز و آموزش قوای افغان شد.

آقای غنی گفت که پیامد ها و تاثیرات عملیات نظامی پاکستان در وزیرستان شمالی و جنوبی بر افغانستان و منطقه در نظر گرفته نشده بود. او افزود که موجودیت گروه داعش حتا از اذهان کسی هم خطور نمی کرد. بنابراین شبکه های دهشت افگن از نظر کیفی تغییر کرده و هم از طریق عوامل مختلف بر افغانستان تمرکز کرده است.

رئیس جمهور غنی افزود که با درنظر داشت ماحول موجود، منافع ملی افغانستان و پیامد و خطرات موجود منطقه در سطح بین المللی، سبب شد که وی خواستار بطی شدن خروج سربازان امریکایی از افغانستان شود.

آقای غنی می گوید که در شش ماه گذشته از آن خطرات بنیادی که می توانست حکومت افغانستان یا کم از کم برخی ولایت ها را با خطر سقوط روبرو سازد، موفقانه جلوگیری به عمل آمده است. او افزود که نیرو های افغان در روز های نخست اقتدار حکومت وحدت ملی حالت دفاعی داشتند اما اکنون در وضعیت تعرضی قرار دارند.

روابط با امریکا

روابط میان کابل و واشنگتن که در سالهای اخیر حکومت آقای کرزی به ویژه پس از سرپیچی وی از امضای توافقنامۀ امنیتی دوجانبه با امریکا به سرد ترین حد رسیده بود، اکنون دارد دوباره رمق می گیرد.

​رئیس جمهور غنی در مورد بهبود روابط با امریکا گفت که افغانها خود ابتکار عمل را در دست گرفتند. او گفت "در روز نخست رویکار آمدن حکومت وحدت ملی پیمان های امنیتی با ایالات متحده و ناتو امضا شد، در روز دوم بر فساد اداری تمرکز کردیم ...همزمان با آن با امریکایی ها بدون احساسات بحث های اساسی را آغاز کردیم."

آقای غنی می گوید که در بعد منطقه یی نیز افغانستان ابتکار عمل را در دست گرفت و منتظر کسی نماند. او افزود که افغانستان با چین ارتباط برقرار کرد و این افتخار را کمایی کرد که برای بهبود بیشتر روابط چین و امریکا گام نهاده است. او همچنان از تماس های خود با کشور های عرب مسلمان یاد کرد و گفت که بر پنج حلقۀۀ سیاست خارجی خود تمرکز دارد.

رئیس جمهور افغانستان به صدای امریکا گفت که امریکا شریک استراتیژیک افغانستان است و باور بر اسن است که مباحثات میان دو کشور اساسی، اصولی و بر بنیاد منافع مشترک باشد و منافع ملی افغانستان و منافع حیاتی امریکا را تضمین کند.

قرار است رئیس جمهور افغانستان روز چهار شنبه در کانگرس ایالات متحده امریکا سخنرانی کند. آقای غنی به صدای امریکا گفت که به قانونگذاران و ملت امریکا خواهد گفت که افغانستان به گونۀ منسجم در حرکت است و با وحدت با خطرات مقابله کرده و بر آن پیروز می شود. او افزود که از کمک های مردم امریکا قدردانی خواهد کرد.

مذاکرات صلح

پس از رویکار آمدن حکومت وحدت ملی به تازگی حلقات متعدد در داخل افغانستان از پیشرفت در مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان گروه طالبان حرف می زنند.

آقای غنی با تاکید بر مذاکرات مستقیم گفت که هنوز هم در جامعۀ افغانستان نسبت به این روند شک وجود دارد و این امر می تواند اجماع ملی را ضربه بزند. او گفت "ایجاد فضا (برای مذاکرات)وظیفۀ من است، اکنون شرایط برای ایجاد این فضا مهیا شده است اما باید با احتیاط پیش رفت. چون اقدامات و تعبیر های نادرست پیامد های وخیم خواهد داشت".

رئیس جمهور غنی با اشاره به تلاش های ناکام رئیس جمهور کرزی در راستای صلح گفت "اکنون شرایط تغییر کرده است و با آن سیاستی که ما در پیش گرفته ایم دستآورد خواهیم داشت اما تا زمانیکه همه کار ها رو براه نشده است نمی توان به مردم اطمینان داد".

یکی از پیشرفتها در زمینۀ مذاکرات صلح افغانستان، تمایل مقام های پاکستانی نسبت به این روند می باشد. آقای غنی گفت که حکومت وحدت ملی توانست بر بنیاد وحدت سیاسی خود به همسایگان ومنطقه ثابت بسازد که افغانستان در حال اضمحلال نیست و همکاری یگانه راه آینده خواهد بود.

آقای غنی دهشت افگنی را تهدید مشترک علیه افغانستان، منطقه و جهان خواند و گفت که باید برضد آن اقدام مشترک شود. او افزود که پاکستان و هیچ کشور جهاننمی تواند به تنهایی با وضعیت جنگی و خطرات ناگوار مقابله کرده و ثبات خود را حفظ کند.

آقای غنی گفت "اینک فرصت و زمینه مهیا شده است که پس از ۳۶ سال جنگ و اندوه در تاریخ، در منطقه تحول و حرکت مثبت را ایجاد کنیم، البته که این کار به دقت نیاز دارد و امیدوارم که ما با تدبیر زیاد به آن عمل کرده باشیم."

رئیس جمهور افغانستان می گوید که در تماس های سیاسی با پاکستان بحث اساسی و حیاتی توقف جنگ و تامین صلح است و بحث دیگری تا کنون در میان نیست. او افزود که موضوع خط دیورند میان افغانستان و پاکستان مطرح نشده و تصمیمگیری در مورد دیورند را بالاتر از صلاحیت خود خواند و گفت که لویه جرگه در این مورد تصمیم می گیرد.

XS
SM
MD
LG