لینک های دسترسی

یک مرکز بی نظیر درمان چشم در کابل افتتاح شد


یک کلینیک جدید چشم با تجهیزات پیشرفته در انستیتیوت طبی فرانسه یا شفاخانه فرانسه یی در کابل افتتاح شد.

این کلینیک اکنون مریضانی را که جهت تداوی بعضی بیماری های چشم به خارج از کشور سفر می کردند با پرداخت یک هزینه ناچیز درمان می کند.

به گفته وحید حفیظی مسؤول بخش چشم انستیتیوت طبی فرانسه در کابل این کلینیک بی نظیر طبی به کمک مالی افغانستان، فرانسه، موسسۀ آغا خان و موسسۀ رشتۀ امید راه اندازی شده است.

XS
SM
MD
LG