لینک های دسترسی

Breaking News

اهمیت انجمن حزبی آیووا در انتخابات امریکا


بخشی از کارزار انتخاباتی نامزدان پیشتاز احزاب جمهوریخواه و دموکرات ایالات متحده امریکا
بخشی از کارزار انتخاباتی نامزدان پیشتاز احزاب جمهوریخواه و دموکرات ایالات متحده امریکا

از سال ۱۹۷۲ به اینسو انجمن های حزبی در ایالت آیووا، نخستین مرحلۀ رایدهی انتخابات ریاست جمهوری امریکا را تشکیل می دهد. برای هر دور انتخابات ریاست جمهوری امریکا یک تاریخ مشخص برای انجمن های درون حزبی ایالت آیووا تعیین می گردد. تاریخ انجمن های حزبی در آیووا در سال ۲۰۱۶ اول فبروی اعلان شده است.

انجمن های حزبی معمولاً در صدها مرکز مختلف ایالت آیووا برگزار می گردد. تعداد مراکز انجمن های حزبی انتخاباتی ۲۰۱۶ ایالت آیووا به ۱۷۴۴ مرکز می رسد که در کلیسا ها، کتابخانه ها، مکاتب و دیگر اماکن عامه برگزار می گردد.

قرار است گردهمايی های ایالت آیووا (آیووا کاکس) به روز دوشنبه ساعت ۷ شب آغاز شود. هردو حزب جمهوریخواه و دموکرات انجمن های حزبی خویش را در مراکز مختلف ایالت آیووا برگزار خواهند کرد.

انجمن های حزبی آیووا که به مثابۀ انتخابات ابتدایی تلقی می گردد، شام دوشنبه اول فبروری برگزار می شود.
انجمن های حزبی آیووا که به مثابۀ انتخابات ابتدایی تلقی می گردد، شام دوشنبه اول فبروری برگزار می شود.

کانونسیون ایالت آیووا یک بخشی از آرای انتخاباتی هر حزب را تشکیل می دهد، اما معمولاً تمرکز رسانه ها بر این ایالت به دلیلی بیشتر است که نتایج انجمن های حزبی آیووا در این پیشبینی که کدام کاندید نامزد حزب خود خواهد شد و کی از کمپاین انتخاباتی بیرون خواهد شد، کمک می کند.

دیود پرایس نویسنده کتاب "جنجالهای انجمن های حزبی" به صدای امریکا گفت که انجمن های حزبی به خاطری مهم اند که در سوق دادن مسیر انتخابات و پشبینی کاندیدان پیروز حزبی کمک می نمایند. او گفت "با درنظر داشت تاریخچۀ انجمن های حزبی، کاندیدان برای چانس های بعدی باید در ردیف سه کاندیدی قرار بگیرند که بیشترین آرای انجمن های حزبی را از آن خود ساخته باشند."

آقای پرایس گفت که دو رئیس جمهوری ایالات متحدۀ امریکا – باراک اوباما و جورج دبلیو بش – در ایالت آیووا پیروز شدند و سرانجام از انتخابات ملی نیز پیروز به در آمدند. اما به گفتۀ وی همواره چنین نیست که کاندیدان پیروز در انجمن های حزبیی آیووا، در انتخابات حزبی و ملی نیز پیروز خواهند شد.

جمهوریخواه و دموکرات

کاکس به معنی جلسه یا انجمن یک حزب است که طی آن اعضای هردو حزب بالای کاندیدان مورد نظر بحث و رای دهی می نمایند. انجمن های حزبی احزاب دموکرات و جمهوریخواه ایالات متحده امریکا معمولاً در اوایل سال انتخاباتی دایر می گردد.

پروسه انتخابات درانجمن های حزبی نسبتاً پیچیده و مغلق است. انجمن های حزبی هر دو حزب باهم مشابهت دارند اما در بعضی موارد متفاوت نیز اند. آن چه را که باید در بارهً این انجمن های حزبی آموخت اینست که انجمن های حزبی به مثابۀ انتخابات ابتدايی اند که طی آن کاندیدانیکه که بیشترین آرا را از آن خود می سازند، برنده اعلان می شوند.

هلری کلنتن نامزد پیشتاز حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ ایالات متحده
هلری کلنتن نامزد پیشتاز حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ ایالات متحده

اما روند رای دهی در انجمن های حزبی در مقایسه به انتخابات ابتدایی نسبتاً متفاوت تر است. انجمن های حزبی اندکی زمانگیر است و طی آن نماینده‌گان انتخابات حزبی ایالت مورد نظر انتخاب می شوند و بالای کاندید های مخلتف بحث ها صورت می گیرد. در انجمن های حزبی تنها و تنها رای دهنده گان راجستر شدۀ دموکرات و جمهوریخواه می توانند شرکت کنند.

ایالت آیووا متشکل از ۹۹ ناحیه است و انجمن های حزبی هم برای ۹۹ ناحیه نماینده تعیین می کند. هدف برگزاری هر کاکس اینست که برای کانونسیون ناحیه مربوطه نماینده تعیین نماید و هر کاکس براساس نفوس ساحۀ خویش به کانونسیون همان منطقه نماینده می فرستد. نماینده‌گان کانونسیون هر ناحیه سپس نماینده‌گان دیگری را تعیین می کنند که به کانونسیون ایالتی بروند. سپس نماینده‌گان کانونسیون ایالتی به کانونسیون ملی هر حزب نماینده‌گان را انتخاب کرده و اعزام می کنند.

حزب جمهوریخواه در سراسر کشور ۲۴۷۲ نماینده دارد. برای پیروز شدن در انتخابات حزبی یک کاندید باید رای ۱۲۳۶ نماینده را بگیرد تا به حیث نامزد حزب خود برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی گردد. تعداد نماینده‌گان جمهوریخواه ایالت آیووا به ۳۰ تن می رسد که ۱،۲ فیصد تمام نماینده گان حزب مذکور را تشکیل می دهد.

در انجمن های حزبی حزب جمهوریخواه حامیان کاندید های مختلف برای کاندید مورد نظر خویش کمپاین می نمایند و بعداً رای گیری صورت می گیرد.

دانلد ترمپ کاندید پیشتاز حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ ایالات متحده امریکا
دانلد ترمپ کاندید پیشتاز حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ ایالات متحده امریکا

در انجمن های حزبی حزب دموکرات اشتراک کننده‌گان بر اساس کاندید مورد نظر خویش به گروه های کوچک تقسیم می شوند. گروه هایی که حد اقل ۱۵ فیصد اشتراک کننده‌گان یک کاکس را تشکیل ندهند، منحل شده به گروه های "برجسته" دیگری که ۱۵ فیصد اشتراک کننده داشته باشند می پیوند. اعضای گروه های مختلف به نفع کاندید مورد نظر خویش در کاکس کمپاین می نمایند تا سرانجام یک گروه نسبت به گروه های دیگر برجسته تر شود و آرای نماینده‌گان کاکس را به دست آورند.

حزب دموکرات در سراسر ایالات متحده امریکا ۳۶۳۵ نماینده دارد و تعداد نماینده‌گان آن در ایالت آیووا ۵۲ نفر است.

پیروزی در آیووا

کاندیدانی که در انجمن های حزبیی آیووا آرای بیشتری را به دست می آورند معمولاً تا پایان دوره انتخاباتی کمپاین می کنند. کاندیدانی که در آیووا آرای نسبتاً کمتری به دست می آورند، معمولاً پس از انجمن های حزبیی آیووا دست از کمپاین انتخاباتی می کشند یا کنار می روند و یا هم از یک کاندیدی دیگر حمایت می کنند. اما همیشه چنین واقع نمی شود.

در سال ۲۰۰۸ باراک اوباما با گرفتن ۳۷ در صد آرا، برنده کاکس حزب دموکرات آیووا شد و سرانجام در نوامبر ۲۰۰۸ در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد.

مکاتب، کلیساها و سایر اماکن عامه برای برگزاری انجمن های آیووا در نظر گرفته شده است.
مکاتب، کلیساها و سایر اماکن عامه برای برگزاری انجمن های آیووا در نظر گرفته شده است.

کاکس حزب جمهوریخواه ایالت آیووا سال ۲۰۰۸ را والی پیشین ایالت ارکنساس، مایک هکبی برد و سه ماه بعد از آن به نفع سناتور ایالت اریزونا، جان مکین از کمپاین دست کشید و سناتور جان مکین سرانجام در انتخابات حزبی پیروز شد و در انتخابات ملی با باراک اوباما رقابت کرد.

در سال ۱۹۹۲ بل کلنتن، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده امریکا تنها ۲،۸ فیصدی آرای آیووا را کسب کرد و سناتور تام هرکین ۷۶،۴ فیصدی آرا را به دست آورد. اما انتخابات ریاست جمهوری را سرانجام بل کلنتن برد.

درسال ۲۰۱۲ نیز ریک سنتورم در آیووا پیروز شد اما مت رامنی در اخیر نامزد حزب جمهوریخواه شد.

پیروزی در آیووا به معنی پیروزی مطلق در انتخابات حزبی یا انتخابات ملی نیست اما معمولاً کاندیدان که در آیووا پیروز می شوند در انتخابات حزبی و ملی نیز پیروز می گردند.

XS
SM
MD
LG