لینک های دسترسی

تصاویری از نسل جدید آیفون ده و آیفون هشت

اپل روز چهارشنبه دو نسل جدید آیفون را معرفی کرد که یکی آیفون هشت و دیگری آیفون ده می باشد.
این دو آیفون صلاحیت های تخنیکی بیشتری در مقایسه با سایر نسل های آیفون دارد که یکی آن عبارت از "سیستم چارچ کنندۀ بدون سیم" است.
Show more

آیفون هشت
۱

آیفون هشت

آیفون هشت
۲

آیفون هشت

آیفون ده
۳

آیفون ده

آیفون ده
۴

آیفون ده

بخش های بیشتر را نشان دهید

XS
SM
MD
LG