لینک های دسترسی

Breaking News

ایران: آزمایشات راکتی توافقنامۀ هسته ای را نقض نمیکند


سپاه پاسداران ایران گفته است که برنامۀ راکت های آنکشور "در هرگونه شرایط" هیچگاه توقف نه خواهد یافت

جاش ارنست، سخنگوی قصر سفید می گوید که احتمال آزمایشات راکت ها توسط ایران بیشتر شده میرود.

به گفتۀ آقای ارنست، ایران برای انجام یک سلسه فعالیت های نظامی امادگی دارد. سخنگوی قصر سفید همچنان گفته است که "تعجب آور نیست که این کشور در روزهای آینده، فعالیت مشابه را که ما در این هفته دو مرتبه شاهد آن بودیم داشته باشد."

وزارت خارجه ایالات متحده نیز نگرانی های را در این مورد ابراز داشته است.

جان کربی، سخنگوی این وزارت جان کربی می گوید "ما روی آن غور میکنیم و عندالضرورت به هر پاسخ مناسب متوصل خواهیم شد."

آقای کربی گفت که وزیر خارجه جان کری این موضوع را روز چهارشنبه با جواد ظریف، وزیر خارجه ایران مطرح کرد.

اما اژانس محصلین ایران امروز گفت که آقای کری ایمیل های را به آقای طریف فرستاده بود تا با وی مشوره تیلیفونی داشته باشد، ولی این تماس به دلیل سفر رسمی آقای ظریف بوقوع نپیوست.

وزارت خارجه ایران امروز گفت آزمایشات راکت های این کشور از معامله بین المللی که سال گذشته با ایران امضا شد، تخطی نمیورزد.

رسانه های دولتی ایران به نقل قول حسین جابری انصاری، سخنگوی این وزارت گفت که به این برنامه ادامه خواهد داد و اینکه این پروگرام نوعیت دفاعی و مشروع دارد. او همچنان اضافه نمود که راکت های آزمایش شده در زمرۀ تجهیزات متعارف بوده است و قطعنامه شورای امنیت ملل متحد را نقض نمیکند.

در عین زمان، یک قوماندان سپاه پاسداران ایران میگوید که برنامه راکت های آنکشور "در هرگونه شرایط" هیچگاه توقف نه خواهد یافت. او افزود که که سپاه پاسداران هیچگاه قطعنانه های شوری امینت ملل متحد را در مورد برنامه راکت های ایران نپذیرفته است.

وزارت خارجه ایالات متحده در حالی روی این موضوع غور میکند که آژانس خبری فارس دیروز گفت که ایران دو راکت بالستیکی را به هدف یک هزار و چهار صد کیلومتر آزمایش کرده است.

این اژانس نیمه رسمی تصاویر را در مورد راکت های قدر اچ به نشر سپرده است.

این آزمایش ها در حالی صورت گرفته است که جو بایدن، معاون رئیس جمهور ایالات متحده در بیت المقدس با صدراعظم بنیامین ملاقات داشت.

آقای بایدن آزمایش های راکتی را نپذیرفت، ولی در مورد هر نوع تخطی از معامله بین المللی هستوی به ایران هشدار داد.

او گفت " یک ایران که سلاح هستوی داشته باشد مجهز باشد، کاملاً یک تهدید پذیرفتنی نیست. من دوباره تاکید میکنم اگر آنها این معامله را نقض کنند، ما اقدام خواهیم کرد."

نزدیکترین نقطه ایران به فاصله حدود یکهزار کیلومتر از شهر های تل ابیب و بیت المقدس اسراییل موقعیت دارد.

XS
SM
MD
LG