لینک های دسترسی

Breaking News

تحلیلگران سیاسی:هیات افغانی در نشست ایران با دشواریهای زیادی روبرو خواهد شد.


تحلیلگران سیاسی:هیات افغانی در نشست ایران با دشواریهای زیادی روبرو خواهد شد.

سید محمود حامد علمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید، قرار است آقای کرزی، روز شنبه دراجلاس کنفرانس بین المللی مبارزه علیه دهشت افگنی که گفته میشود نماینده گان حدود ۶۰ کشور در آن شرکت میکنند حضوریافته، با ایراد بیانیه یی موقف وموضع رسمی افغانستان را درقبال مسالۀ مبارزه با دهشت افگنی و افراطگرایی در منطقه و جهان بیان نماید.

شماری از تحلیلگران مسایل سیاسی در کابل به این باور اند که با توجه به وضعیت کنونی کشور و منطقه که رهبران سه مملکت تحت فشار روزافزون ایالت متحده امریکا قراردارند ونیز مذاکرات جاری افغانستان و ایالات متحده امریکا پیرامون همکاریهای ستراتیژیک ومهمترازهمه موضوع پایگاه نظامی امریکا، اسباب نگرانی همسایه گان را فراهم کرده است، هیات افغانی درین نشست با مشکلات و دشواریهای زیادی روبرو خواهد شد.

احمد سعیدی، تحلیل گر مسایل سیاسی بیشتر از شرارت ایرانیها وپاکستا نیها نگرانی داشته میگوید که نباید به همسایه گان وقت داد که به مسایل داخلی ما، مداخله نمایند:

"ایرانیها و پاکستانی ها، باکشورهای متعدد پیمان دوستی دارند و هرگز با افغانستان درین زمینه مشوره نکرده اند. ضرور نیست که بصورت قطع افغانستان با همسایه گان مشوره کند باید برمبنای منافع ملی کشور خود تصمیم بگیرد."

اما وحید مژده تحلیل گر مسایل سیاسی و آگاه به مسایل مربوط به ایران، به گونۀ دیگری به این دیدار سران سه کشور تحت فشار امریکا نگریسته ، سفر کنونی را برای آقای کرزی، یک فرصتی می پندارد که امریکا را تحت فشار قرار دهد.

به باور آقای مژده، روابط سرد آقای کرزی با ایالت متحده، فشار تازۀ "آی ایم ایف" مبنی برانحلال کابل بانک وافزایش نا امنی ها در مناطق مختلف و کشمکش میان ادارات و نهادهای داخل نظام همه اینها مشکلاتی اند که آقای کرزی نمیتواند بدون کمک خارجیها از عهدۀ حل آن برآید، لذا کوشش دارد با حرکتهای تازه امریکا را تحت فشار قرار دهد و اشتراک در نشست سه جانبه در تهران در حقیقت یک فرصت است برای کرزی.

آقایان مژده و سعیدی اینرا هم گفتند که در کنفرانس الماتا ، رئیس جمهور ایران به آقای کرزی اطمینان داده است که اگر ا امریکا کمکهای خود را توقف بدهد، جمهوری اسلامی ایران حاضر است به افغانستان مساعدت مالی نماید.

این تحلیل گران افغان عقیده دارند که در حاشیۀ نشست های سه جانبه - که ظاهر قضیه است – سران کشورها روی مسایل مهم دیگر که معمولا به رسانه ها گفته نمیشود بحث وگفتگو خواهند کرد.

XS
SM
MD
LG