لینک های دسترسی

Breaking News

ایجاد سهولت برای تجار افغان در ایران


بندر چاه بهار ایران
بندر چاه بهار ایران

ایران پنجاه هکتار زمین را در بندر تجارتی چاه بهار در اختیار تجار افغان قرار داده است.

وزارت تجارت و صنایع افغانستان می گوید که ایران توافق کرده است تا جهت فراهم آوری تسهیلات برای تجار افغان پنجاه هکتار زمین را در بندر چاه بهار در اختیار حکومت افغانستان قرار دهد.

انوارالحق احدی وزیر تجارت و صنایع افغانستان می گوید که این زمین با کرایه بسیار اندک برای پنجاه سال آینده در اختیار تجار افغان قرار داده شده است. او می افزاید که حکومت افغانستان توزیع این زمین را به تجار افغان نیز آغاز کرده است تا از آن برای انتقال کالا های تجارتی به افغانستان استفاده کنند.

این تسهیلات در حالی از سوی ایران برای تجار افغان فراهم شده است که ایالات متحده و متحدین غربی آن تعزیراتی را بر ایران به خاطر برنامۀ هستوی آن کشور وضع کرده اند. اما وزیر تجارت افغانستان می گوید که در این زمینه مشکلی موجود نیست و کالا هایی که از به گونۀ ترانزیتی از ایران می گذرد شامل این تعزیرات نمی شود.

پالیسی صنایع

وزیر تجارت و صنایع افغانستان همچنان از تصویب پالیسی جدید صنایع افغانستان خبر داد که ایجاد یک صندوق مالی قرضه دهی برای متشبثین از سوی حکومت یکی از مسایلی است که به گفته وزیر تجارت در پالیسی جدید صنایع افغانستان شامل شده است.

پالیسی گذشته نقش محدودی برای مداخله حکومت در بازار قایل شده بود اما به اساس معلومات وزیر تجارت و صنایع در پالیسی جدید، حکومت فرصت بیشتر دارد تا در بازار مداخله کند و در این زمنیه نقش فعال داشته باشد.

در این حال متشبثین و تجار افغان از تغیراتی که در پالیسی صنایع وارد شده و همچنان از سهولت هایی که در بندر چاه بهار برای تجار افغان فراهم شده است استقبال می کنند.

خوشبینی ها

رحم الدین حاجی آغا، رئیس هئیت مدیره بورد متشبثین افغانستان تخصیص زمین را برای تجار افغان در بندر چاه بهار اقدام خوب توصیف می کند، به ویژه که به گفتۀ وی تجار افغان از چندین سال به اینسو از نقطه نظر ترانزیتی در ایران با مشکل روبرو بودند.

مشکلات امنیتی، عدم حمایت جدی دولت از سرمایه گذاری های خصوصی در افغانستان، عدم دست رسی به امکانات از جمله برق و قرضه ها از جمله مسایلی است که تجار افغان از آن به عنوان موانع عمده در راه رشد تجارت در افغانستان یاد می کنند.

در این حال وزیر تجارت و صنایع افغانستان می گوید که به خاطر فراهم کردن سهولت های هرچه بیشتر به تجار در شهرک تجارتی شیرخان بندر نیز برای تجار افغان زمین در نظر گرفته شده است که توزیع آن نیز به زودی آغاز می شود.
XS
SM
MD
LG