لینک های دسترسی

Breaking News

کاربرد گستردۀ مهمات ساخت ایران در منازعات افریقا


سالیان درازی است که مهمات بی نشان در شماری از ساحات آشوب زدۀ افریقا چون سودان، کانگو و ساحل عاج سرازیر می شود.

گزارشی که پس از شش سال پیگرد به تازگی نشر شده است، حاکی از آن است که با وصف تحریم سازمان ملل متحد بر معاملات تسلیحاتی ایران، مهمات ساخت ایران به گونۀ گسترده در افریقا سرازیر می شود.

پیگرد کنندگان امور تسلیحاتی در سال 2010 سر نخ را زمانی بدست آوردند که نیرو های امنیتی در لاگوس و نایجریا بیش از 240 تن مهمات را که در 13 کانتینر حمل می شد، کشف کردند. سپس آشکار شد که این مهمات با برچسپ مواد ساختمانی، از ایران ارسال شده بود.

این محموله ها شبیه آنهایی بود که در گذشته در سرتاسر افریقا دیده شده بود. اما جیمز بیون، پیگرد کنندۀ امور سلاح می گوید که در این مهمات هیچ نشانی حک نشده بود.

مهمات بی نام و نشان

بیون می گوید که تولید کنندگان بالای مهمات خود، رمز تولیدی را درج می کنند که منشه و کشور تولید کنندۀ آن را معرفی می کند. او اضافه می کند که این امر در قسمت مهمات به دست آمده صدق نمی کرد، زیرا تنها چیزی که در آن درج شده بود قطر گلوله ها و سال تولید آن بود.

به گفتۀ بیون، شواهد نشان می دهد که نیرو های حکومتی این مهمات را در سودان، گینی، ساحل عاج و کینیا به کار گرفته اند.

بیون می گوید که گروه های شورشی از این مهمات در بخش های عمدۀ درگیر جنگ به شمول کانگو کارگرفته اند، جاییکه در بیش از دو دهۀ گذشته صد ها هزار نفر کشته شده است.

تهران تا کنون به این گزارش واکنش نشان نداده است و پیگرد کنندگان نمی دانند که چه کسی در داخل ایران مسئول انتقال این مهمات است.

نیاز به یک پیمان جهانی

میثاق سازمان ملل متحد در مورد تجارت سلاح که بر خرید و فروش اسلحه در سطح بین المللی نظارت خواهد کرد، تا هنوز نهایی نشده است.

ادارۀ بین المللی امداد رسان آکسفام می خواهد که نظارت بر تجارت مهمات بخشی از این میثاق باشد، هرچند که این امر با مخالفت شماری از کشور ها به شمول ایالات متحده روبرو است.

آکسفام می گوید که همه ساله دوازده میلیارد گلوله تولید می شود، صنعتی که بیش از چهار میلیاد دالر ارزش دارد.

مارتین بچر، مشاور امور تسلیحاتی در ادارۀ آکسفام می گوید که به قواعد جدیدی نیاز است که هم از مصئونیت مهمات تضمین کند و هم انتقال آن را تنظیم کند. او می افزاید که به گونۀ ویژه، عمده ترین فکتور برای کاهش تلفات غیرنظامیان و فرونشاندن منازعات، قطع جریان مهمات است.

نیرو های بین المللی هم اکنون سرگرم مبارزه با تندروان اسلامگرا در مالی استند. همچنان گزارش شده است که اسلامگرایان در نایجر از مهمات ایرانی کار می گیرند.

در همین حال گروهی از پیگرد کنندگان آکسفام به زودی رهسپار مالی خواهند شد تا دریابند که آیا مهمات ایرانی در این محراق جدید تنش در افریقا کار گرفته می شود یا خیر.
XS
SM
MD
LG