لینک های دسترسی

Breaking News

مبارزۀ یک پیلوت ایرانی بر ضد تعزیرات غرب


یک پیلوت ایرانی مبارزه یی را بر ضد تعزیرات غرب به راه انداخته است. تعزیرات ایالات متحده در برگیرندۀ ممانعت از تورید پرزه جات طیاره های ملکی ایران نیز است.

هوشنگ شهباز، این پیلوت ایرانی در ماه اکتوبر گذشته در حالی یک طیارۀ بویینگ مسافربری را به گونۀ مصوون نشست اضطراری داد که چرخ های پیشروی طیارۀ یاد شده از کار افتاده بود.

شهباز که در رسانه های ایران به صفت قهرمان معرفی شد، در مصاحبه یی گفت که تعزیرات غرب بر ایران "غیر انسانی" بوده و تخطی از کنوانسیون های بین المللی می باشد.

تعزیرات ایالات متحده، تهران را از ترمیم و تجدید طیاره های آن کشور باز داشته است. اکنون ایران به طیاره های روسی متکی است، اما شمار زیاد طیاره های روسی آن کشور که متعلق به زمان شوروی پیشین است، نیز به دلیل نبودن پرزه جات با مشکل ترمیم روبرو اند.
XS
SM
MD
LG