لینک های دسترسی

امکان تقویت روابط چین با ایران


یک قانون گذار ارشد چین در جریان ملاقات با محمود احمدی نژاد گفت که بیجنگ علاقمند است روابط اشرا با تهران گسترش دهد.

وو بنگو گفت که چین می خواهد روابط دوستانه را بر بنیاد احترام متقابل در تمام عرصه ها با ایران گسترش دهد.

این قانون گذار ارشد چینی گفت که با در نظرداشت رشد صلح آمیز و عاری از مداخلۀ خارجی، چین تصمیم گرفته است تا روابط را با تمام کشورهای منطقه گسترش دهد.

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران گفت که دوستی سنتی را چین را تمجید می کند و دست آورد های چین در عرصه های اقتصادی و اجتماعی قابل ستایش است.

XS
SM
MD
LG