لینک های دسترسی

افزایش قیمت نفت در ایران


افزایش قیمت نفت در ایران

افزایش چهار برابر نفت در ایران تقاضا را برای آن در سراسر کشور کاهش داده است.

مأمورین ایرانی به روز چهارشنبه گفتند از زمان از بین بردن سبسایدی بخش نفتی مصرف نفت به 20 در صد کاهش یافته است.

حکومت قیمت نفت را از 19 ماه دسمبر افزایش داد تا اقتصاد آن کشور را تقویت نماید. مأمورین میگویند حکومت توانایی پرداخت سبسایدی ها را دیگر ندارد.

به اساس این طرح، قیمت نفت از 10 سنت به 40 سنت فی لیتر رسیده است که این نرخ به 60 لیتر محدود میباشد. ولی فراتر از آن، قیمت نفت فی لیتر 70 سنت است.

این طرح پرداخت کمک اضافی حکومت را برای سکتور فروش نان خشک نیز ختم مینماید.

XS
SM
MD
LG