لینک های دسترسی

پایان کار مفتشین ادارۀ بین المللی انرژی اتمی در ایران


پایان کار مفتشین ادارۀ بین المللی انرژی اتمی در ایران

سرمفتش هستوی سازمان ملل متحد می گوید که دیدار دو روزۀ مفتشین آن اداره از ایران پایان یافته است، اما گروه وی نتوانست از تاسیسات عمدۀ نظامی ایران دیدن کند و توافقی در این زمینه با ایران صورت نگرفت.

هرمن نکارتس از ادارۀ بین المللی انرژی هستوی روز چهار شنبه در ویانا این مطلب را اظهار داشت. ادارۀ بین المللی انرژی ذروی ماموریت مفتشین را، مذاکرات "مایوس کننده" با مقامات ایرانی عنوان کرد.

"ما تلاش کردیم تا برای یافتن راه پیشرفت جهت حل تمام مسایل برجسته به توافقی دست یابیم، به ویژه ما در مورد ابعاد محتمل نظامی برنامۀ هستوی ایران بحث کردیم. همچنان تلاش کردیم تا به یکی از تاسیسات مرتبط با تحقیقات مان دسترسی پیدا کنیم. ما این سفر را با یک روحیۀ سازنده آغاز کردیم، بد بختانه که نتوانستیم به یکی از این موارد به توافق برسیم. پس به تاسیسات دسترسی نیافتیم و نتوانستیم راه بیرون رفت را نهایی سازیم."

او می گوید که بعد از ارایۀ گزارش گروه وی به رییس و بورد اجراییوی ادارۀ بین المللی انرژی اتمی که قرار است ماه آینده صورت گیرد، آن اداره در مورد اقدامات آیندۀ تصمیم گیری خواهد کرد.

ادارۀ بین المللی انرژی اتمی روز چهار شنبه با صدور بیانیه یی گفت که ایران درخواست مفتشین برای دیدار از تاسیسات پرچین را رد کرد. چنین گمانه زنی وجود دارد که در این ساحه تاسیسات مخفی هستوی در زیر زمین فعالیت کند.

علی اصغر سلطانیه فرستادۀ ایران در ادارۀ بین المللی انرژی اتمی به خبرگزاری ایسنای ایران گفت که مذاکرات تهران با ادارۀ بین المللی انرژی اتمی "ادامه خواهد یافت". اما تا کنون واضح نیست که چه زمانی مقامات این اداره دو باره از ایران دیدار کنند.

XS
SM
MD
LG