لینک های دسترسی

تشکیل گروه نظارت انترنتی در ایران


رهبر ارشد مذهبی ایران امر کرده است تا ادارۀ نظارت انترنتی در آن کشور ایجاد شود. در این اداره چهره های ارشد نظامی و سیاسی شرکت خواهند داشت.

این موضوع که روز چهار شنبه از طریق تلویزیون دولتی ایران اعلام شد با یک سلسله اقدامات سرکوب گرانۀ انترنتی دنبال می شود.

تلاش ها برای مسدود کردن سایت های انترنتی مخالفین و تشکیل گروه های ویژه که حکومت ایران آن را "جنگ نرم" بر ضد غرب و متحدین آن عنوان می کند، نیز شامل این اقدامات می باشد.

تهران، اسراییل را به پخش وایرس انترنتی یی در سال 2010 مقصر می داند که وسایل غنی یورانیم ایران را هدف قرار داد.

فرمان آیت الله علی خامنه یی رهبر ارشد مذهبی ایران جزییات را در مورد گروه های جدید ارایه نکرده است.

XS
SM
MD
LG