لینک های دسترسی

Breaking News

ملاقات وزرای خارجه ایران ولبنان وتقویت پیوند دوکشور


ملاقات وزرای خارجه ایران ولبنان وتقویت پیوند دوکشور

باوجود نگرانی های غرب درمورد ارتباطات ایران با گروه تندرو حزب الله درلبنان، وزاری خارجه لبنان وایران روز دوشنبه درتهران برای تقویت روابط ملاقت کردند.

یک رسانه ایرانی گزارش داده است که علی شامی، وزیرخارجه لبنان با علی اکبرصالحی همقطار ایرانی خویش درمورد انکشافات بین المللی گفتگو نمودند. آنها همچنین مساعی برای بهبود صدور ویزه و همکاری قنسولی را بحث کردند. شامی از صالحی دعوت کرد به بیروت سفر کند.

ملل غربی واسرائیل درمورد نفوذ روزافزون ایران بر حزب الله، بازیگر سیاسی درلبنان ودشمن اسرائیل نگران است. اسرائیل درماه های اخیر می گوید چندین کشتی حامل سلاح ازایران به تندروان حزب الله را در لبنان کشف و متوقف نموده است.

وزیر خارجه لبنان ازجمله چندین شخصیت برجسته حکومتی دیگر است که ازتهران برای دومین بزرگداشت بین المللی نوروز به میزبانی حکومت ایران سرگرم دیدن هستند.

XS
SM
MD
LG