لینک های دسترسی

تماس ایران با قیام کنندگان لیبیا


مصطفی عبدالله جلیل رئیس شورای ملی انتقالی لیبیا

حکومت ایران اعلان کرد که اولین تماس رسمی را با شورای ملی انتقالی لیبیا قایم کرده است.

به اساس بیانیۀ مطبوعاتی وزارت خارجۀ ایران که به روز سه شنبه منتشر شد، علی اکبر صالحی روابط دو جانبه و مسائل مورد علاقۀ دو جانب را با مصطفی عبدالله جلیل رئیس شورای ملی انتقالی لیبیا در میان گذاشت.

بیانیه می رساند که جلیل همچنان خواهان بهبود روابط بین تهران و طرابلس گردید.

در بیانیۀ وزارت خارجۀ ایران آمده است که جلیل در مورد نگرانی ایران روی اختطاف امام موسی صدر در لیبیا تعهد کرده است که دست به اقدام خواهد شد.

XS
SM
MD
LG