لینک های دسترسی

Breaking News

ایران، عمده ترین حامی دهشت افگنی در سال ۲۰۱۲


ایالات متحده میگوید که سال ۲۰۱۲ شاهد افزایش دهشت افگنی به حمایت ایران بود، در حالی که هستۀ القاعده در پاکستان در حال تعضیف است.

گزارش سالانۀ وزارت خارجۀ ایالات متحده که به روز پنجشنبه به کانگرس تسلیم شد، مشعر است که ایران و حزب الله لبنان به گونۀ ویژۀ در طرح فعالیت های دهشت افگنی سال گذشته شامل بوده و حمایت های گسترده را برای سرکوبی مردم سوریه، به رژیم اسد فراهم نموده است.

این گزارش میافزاید که رهبریت مرکزی القاعده در پاکستان و متحدین آن در یمن در سال ۲۰۱۲ ضعیف شده بود.

از جانب دیگر، حکومت سومالیا با کمک ماموریت اتحادیۀ افریقایی، تندروان الشباب را از شهر های عمدۀ آن کشور عقب راند. اما واقعات گسترده در شرق میانه و شمال افریقا، تصویر ضد دهشت افگنی را مغلق ساخت.

گزارش می افزاید که با دشوار شدن فرستادن و دریافت پول، برخی از گروه های مرتبط به القاعده برای تمویل فعالیت های دهشت افگنی و جنایی شان به اختطاف ها پرداخته اند.

این گزارش مشعر است که حملات دهشت افگنی در سال ۲۰۱۲ در ۸۵ کشور صورت گرفته و بیشتر آن در عراق، پاکستان و افغانستان اتفاق افتاد.

گزارش وزارت خارجۀ ایالات متحده می افزاید که شکست دادن شبکه های دهشت افگنی به همکاری بین المللی و در دراز مدت برای از بین بردن عقایدی که دهشت افگنی را شعلور میسازد، به افزایش قابلیت ها در سراسر جهان نیاز دارد.
XS
SM
MD
LG