لینک های دسترسی

Breaking News

اظهارات ایران در مورد مذاکرات ذروی


اظهارات ایران در مورد مذاکرات ذروی

منوچهر متکی وزیر خارجۀ ایران میگوید، اواخر ماه اکتوبر و یاهم اوایل ماه نومبر وقت خوبی برای مذاکرات قدرت های جهانی روی برنامۀ جنجال برانگیز ذروی تهران خواهد بود.

متکی طی یک کنفرانس خبری بروز شنبه این محور زمانی را پیشنهاد نمود.

اوگفت، تا آنزمان ایران برای آغاز دوبارۀ مذکرات ذروی با پنج عضو دایمی شورای امنیت ملل متحد و آلمان یا پنج جمع یک، آماده خواهد بود.

متکی دو هفته قبل به وزیر خارجۀ چین گفته بود که ایران برای آغاز مجدد مذاکرات ذروی با قدرت های جهان در صورتی آماده است که آنها حق ایران را جهت استفاده از انرژی ذروی برای مقاصد صلح آمیز قبول نمایند.

ایالات متحده و سایر کشور ها می پندارند که هدف برنامۀ ذروی ایران ساختار یک سلاح ذروی میباشد، و این اتهامیست که ایران آن را رد میکند.

XS
SM
MD
LG