لینک های دسترسی

Breaking News

ایران: نیازی به افزایش بُرد میزایل های ایرانی نیست


 آرشیف: شلیک میزایل ساخت ایران در یک منطقه نامشخص آن کشور
آرشیف: شلیک میزایل ساخت ایران در یک منطقه نامشخص آن کشور

ایران نیاز ندارد برد میزایل های بالستیک خود را افزایش دهد چرا که از قبل آن میزایل ها می توانند نیرو های امریکایی مستقر در منطقه را هدف قرار دهد.

قوماندان سپاه پاسداران ایران، روز سه شنبه با بیان این مطلب گفت "بُرد میزایل های ایران دو هزار کیلومتر است و می تواند افزایش یابد؛ اما، ما به این باور استیم که این بُرد برای جمهوری اسلامی کافی است چرا که اکثر نیرو های امریکایی و منافع آنان در منطقه، در همین محدوده قرار دارند."

جنرال محمد علی جعفری، می گوید که آیت الله علی خامنه یی، رهبر آن کشور دستور داده تا بُرد میزایل های بالستیک ساخت ایران، بیش از دو هزار کیلومتر نباشد.

این نخستین بار است که یک مقام ایرانی، وضع محدودیت بر برنامه انکشاف میزایل بالستیک آن کشور را توسط رهبر مقتدر ایران تصدیق می کند.

در حالیکه دونالدترمپ، رئیس جمهور ایران به دنبال وضع تعزیرات جدید علیه برنامۀ میزایل ایران است، آقای جعفری، گفت که وضع تعزیرات "تنها به افزایش میزایل های ایرانی و دقت آنها خواهد انجامید."

نمایش میزایل ساخت ایران در ماه سپتمبر
نمایش میزایل ساخت ایران در ماه سپتمبر

محمد علی جعفری، جنرال ارشد ایرانی اضافه کرد که امریکایی ها "تلاش دارند تعزیرات جدیدی را بر سپاه پاسداران ایران به خاطر برنامۀ میزایل آن وضع کنند؛ اما، این اقدام بهانه یی برای صدمه رساندن به اقتصاد ایران است."

ایالات متحده می گوید که برنامۀ میزایل ایران، تخطی از قانون بین المللی است، به خاطریکه میزایل ها می توانند در آینده سرگلوله های اتمی را حمل کنند.

مقامات نظامی و ملکی امریکایی تا کنون در بارۀ این اظهارات قوماندان سپاه پاسداران ایران، ابراز نظری نکرده اند.

ایران، یکی از بزرگترین برنامه های اتمی میزایل را در شرق میانه دارا می باشد و برخی از میزایل های رهبری شدۀ آن، توانایی هدف گیری اسراییل، متحد عمدۀ واشنگتن را دارد.

ایران همواره رد کرده است که به دنبال ساختن سلاح اتمی است. تهران می گوید که برنامۀ هسته یی آن کشور تنها به مقاصد غیرنظامی استفاده می شود.

XS
SM
MD
LG