لینک های دسترسی

Breaking News

برکناری وزیر خارجۀ ایران


برکناری وزیر خارجۀ ایران

محمود احمد نژاد رئیس جمهور ایران، منوچهر متکی وزیر خارجۀ آن کشور را از سمتش برکنار نمود.

آقای احمدی نژاد بروز دوشنبه متکی را برکنار نموده و علی اکبر صالحی رییس ادارۀ انرژی ذروی را به حیث سرپرست آن وزارت توظیف نمود.

آژانس نیمه رسمی مهر ایران گزارش میدهد که آقای احمدی نژاد طی یک نامۀ از منوچهر متکی برای خدمات وی ابراز سپاس نموده است. متکی که در یک سفر رسمی عازم سینیگال است، از سال 2005 زمانیکه آقای احمدی نژاد برای اولین بار منحیث رییس جمهور انتخاب گردید، به صفت وزیر خارجه ایفای وظیفه مینمود.

تا حال واضح نیست که آیا آقای احمدی نژاد میخواهد که صالحی در عین زمان هم رئیس ادارۀ انرژی ذروی و هم وزیر خارجه باشد یا نه.

قانونگذاران ایران به این باور اند که عدم توانایی متکی باعث تعذیرات بیشتر شورای امنیت ملل متحد بر ایران شده است.

XS
SM
MD
LG