لینک های دسترسی

معلومات تازه در مورد برنامۀ اتمی ایران


معلومات تازه در مورد برنامۀ اتمی ایران

رسانه های ایالات متحده میگویند ادارۀ اتمی ملل متحد معلومات استخباراتی را بدست آورده که نشان دهندۀ کار در بخش انکشاف تکنالوژی سلاح اتمی ایران است.

روز نامۀ واشنگتن پُست به روز یک شنبه گزارش داد که طبق گفته های دپلومات های غربی و کارشناسان اتمئ که این معلومات سِری را مرور نموده اند، ایران با کمک دانشمندان خارجی، گام های کلیدی را برای کامیابی در مقابل آزمون های تخنیکی برداشته است.

یک مقام سابق ادارۀ بین المللی انرژی اتمی به واشنگتن پُست گفت، پیشرفت ها در بخش های بدست آوردن طرح و آزمایش یک کپسول منفجره صورت گرفته که برای آغاز انفجار اتمی از آن استفاده میشود.

روز نامۀ نیویارک تایمز گزارش میدهد مامورینی که این گزارش را مرور نموده اند، میگویند ایران دارای تأسیساتی است که به گمان اغلب برای آزمایش این گونه وسایل از آن استفاده میگردد.

قرار است ادارۀ بین المللی انرژی اتمی طی هفتۀ جاری گزارشی را روی برنامۀ هسته ای ایران به نشر برساند.

XS
SM
MD
LG