لینک های دسترسی

پیشنهاد تازۀ ایران در مورد برنامۀ ذروی آن کشور


پیشنهاد تازۀ ایران در مورد برنامۀ ذروی آن کشور

رئیس برنامۀ ذروی ایران می گوید در صورتیکه تعزیرات وضع شده بر آن کشور مرفوع شود، تهران آماده است متفتشین ملل متحد را صلاحیت تحقیقات مکمل فعالیت های ذروی را دهد.

فریدون عباسی-داوانی رئیس سازمان انرژی ذروی ایران این پیشنهاد را طی مصاحبۀ با آژانس خبر رسانی اسنا نموده است. اما او در مورد صلاحیت مکمل برای تفتیش بیشتر صحبت نکرده است.

سازمان بین المللی انرژی ذروی از چند سال به این طرف تلاش می کند به فعالیت های ذروی ایران درسترسی مکمل داشته باشد.

این سازمان از عدم همکاری ایران با مفتشین این ادارۀ ملل متحد نیز شکایت کرده است.

XS
SM
MD
LG