لینک های دسترسی

Breaking News

اقامۀ دعوای خانواده های دانشمندان هسته یی ایران علیه اسراییل


خانواده های دانشمندان هسته یی کشته شدۀ ایران، علیه اسراییل، ایالات متحده و بریتانیا اقامۀ دعوا کرده و آنان را در دخالت در قتل عزیزان شان، متهم کرده اند.

والدین یکی از دانشمندان هسته یی ایران، روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در تهران خواستار به محاکمه کشانیدن عاملی قضیه کشتار فرزندشان شدند.

تلویزیون دولتی ایران در اوایل ماه جاری، گویا اعترافات 14 مظنونی را که با کشتن پنج دانشمند هسته یی ایران از سال 2010 به اینسو ارتباط داشتند، به نشر سپرد.

ایران- اسراییل، ایالات متحده و بریتانیا را در کشتن دانشمندان هسته یی آن کشور ملامت کرده است. ایالات متحده و بریتانیا دخالت در این اعمال را رد کرده اما اسراییل ابراز نظری نکرده است.
XS
SM
MD
LG