لینک های دسترسی

Breaking News

فیصلۀ شورای نگهبان ایران بر ضد تصمیم احمدی نژاد


فیصلۀ شورای نگهبان ایران بر ضد تصمیم احمدی نژاد

شورای نگهبان در ایران حکم نموده که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور آن کشور، نمی تواند سرپرستی وزارت نفت را به عهده داشته باشد.

این فیصله به روز جمعه، از طریق رسانه های دولتی ایران اعلام گردید. در تغییراتی که هفتۀ قبل در کابینۀ ایران تعمیل گردید، رئیس جمهور احمدی نژاد تعداد وزارت خانه های حکومتی را نیز از هشت وزارت، به چهار وزارت تقلیل داد.

احمدی نژاد، مسعود میرکاظمی وزیر نفت را برطرف نمود و خودش موقتاً این سمت را به دوش گرفت. قرار است این نهاد، منحیث یک بخش، در وزارت انرژی ایران مدغم گردد.

آژانس خبری فارس به روز جمعه گزارش داد که شورای نگهبان، این اقدام رئیس جمهور را منافی قانون خواند. تا حال رئیس جمهور احمدی نژاد، عکس العملی را در برابر این فیصلۀ شورای نگهبان، ابراز نداشته است.

قابل یاد آوریست که اختلافات میان رئیس جمهور احمدی نژاد و آیت الله خامنه یی بر سر تغییرات در کابینه، از قبل به وخامت گراییده بود.

XS
SM
MD
LG