لینک های دسترسی

Breaking News

خود کشی پسر دوم شاه فقید ایران


خود کشی پسر دوم شاه فقید ایران

پسر جوانتر شاه فقید ایران روز سه شنبه در منزلش در شهر شمالشرقی باستن امریکا دست بخود کشی زده است .

بردار بزرگتر وی در صفحۀ انترنتی اش گفته است: " بردارش علی رضا پهلوی بعد از آنکه بخاطر اوضاع در ایران و بار غم از دست دادن خواهر جوانش بسن جوانی، عمیقاً مضطرب وتحت تاثیردر آمده بود ، دست به خود کشی زده است."

علی رضا پهلوی ۴۴ سال عمر داشت .

محمد رضا شاه پهلوی، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ بر کنار گردیده ودر سال ۱۹۸۰ در مصر وفات یافت.

XS
SM
MD
LG