لینک های دسترسی

آشوب سیاسی که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران را احاطه کرده است، سوالات در مورد ثبات سیستم سیاسی آن کشور را برانگیخته است، و اینکه آیا ممکن است این کار، راه را برای جنبش اعتراض آمیز در آن کشور باز نماید یا خیر.

XS
SM
MD
LG