لینک های دسترسی

Breaking News

خامنه یی: انتخابات پارلمانی باید منظم باشد


خامنه یی: انتخابات پارلمانی باید منظم باشد

آیت الله علی خامنه یی رهبر مذهبی ایران خواستار برقراری نظم کلی در انتخابات پارلمانی آن کشور شده است. قرار است این انتخابات در اوایل سال آینده راه اندازی گردد.

خامنه یی خواستار اتحاد ملی شد و گفت که انتخابات پارلمانی ماه مارچ نباید به یک "آزمون در برابر امنیت ملی ایران" مبدل گردد.

آقای خامنه یی به روز چهارشنبه پس از ادای نماز عید در پوهنتون تهران، خطاب به رهبران لیبیا هشدار داد که از اوضاع موجود سوء استفاده نکنند.

رهبر ارشد مذهبی ایران گفت آنانی که امروز در لیبیا ادعای رهبری و مالکیت قیام را می کنند کسانی اند که در گذشته با مقامات پیشین و متهمین به ناقضین حقوق لیبیایی ها نشسته و عیش و نوش می کردند.

این در حالی است که ادعاهای مبنی بر تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ در ایران با عث احتجاجات گسترده در سراسر آن کشور شده بود.

XS
SM
MD
LG