لینک های دسترسی

Breaking News

انتقاد شدید رئیس جمهورایران از شورای امنیت ملل متحد


انتقاد شدید رئیس جمهورایران از شورای امنیت ملل متحد

رئیس جمهورایران پالیسی قدرت های جهان را در برخورد با جامعه بین المللی شدیدأ مورد انتقاد قرار داد وشورای امنیت ملل متحد را اداره کثیف و تبعیض آمیز نامید که به گفته وی درخدمت منافع کشورهایی معدود است.

محمود احمدی نژاد رییس جمهور ایران که درشهر شیراز صحبت می کرد ازقدرت های جهان به خاطر آنچه ،ی آنرا جرم و چپاول خواند انتقاد کرد.

او درسخنان خود به بعضی اعتراضات در کشورهای اروپایی اشاره کرد ولی به طور مشخص از اینکه اعتراضات در کدام کشور اروپایی سرکوب شده نام نبرد.

رئیس جمهور ایران گفت او مطمئن است موج نا آرامی درشرق میانه به اروپا و امریکای شمالی توسعه خواهد یافت و به حکوماتی پایان خواهد داد که احمدی نژاد آنها را متهم به سرکوبی مردم خویش کرد.

XS
SM
MD
LG