لینک های دسترسی

انتقاد شدید رئیس جمهورایران از شورای امنیت ملل متحد


انتقاد شدید رئیس جمهورایران از شورای امنیت ملل متحد

رئیس جمهورایران پالیسی قدرت های جهان را در برخورد با جامعه بین المللی شدیدأ مورد انتقاد قرار داد وشورای امنیت ملل متحد را اداره کثیف و تبعیض آمیز نامید که به گفته وی درخدمت منافع کشورهایی معدود است.

محمود احمدی نژاد رییس جمهور ایران که درشهر شیراز صحبت می کرد ازقدرت های جهان به خاطر آنچه ،ی آنرا جرم و چپاول خواند انتقاد کرد.

او درسخنان خود به بعضی اعتراضات در کشورهای اروپایی اشاره کرد ولی به طور مشخص از اینکه اعتراضات در کدام کشور اروپایی سرکوب شده نام نبرد.

رئیس جمهور ایران گفت او مطمئن است موج نا آرامی درشرق میانه به اروپا و امریکای شمالی توسعه خواهد یافت و به حکوماتی پایان خواهد داد که احمدی نژاد آنها را متهم به سرکوبی مردم خویش کرد.

XS
SM
MD
LG