لینک های دسترسی

Breaking News

آزمایش راکتی ایران با سیستم جدید رهبری کننده


ایران می گوید که یک راکت برد کوتاه را که با سیستم جدید رهبری کننده مجهز است به گونۀ موفقانه آزمایش کرده است.

احمد وحیدی، وزیر دفاع ایران روز شنبه گفت که راکت فتح 110 تنها اهداف را در ساحات همجوار ایران آماج قرار داده می تواند.

وحیدی گفت که این سیستم بخشی از ساختار تمام راکت های جدید است که ایران در آینده آن را تولید می کند.
XS
SM
MD
LG