لینک های دسترسی

آزمایش راکتی ایران با سیستم جدید رهبری کننده


ایران می گوید که یک راکت برد کوتاه را که با سیستم جدید رهبری کننده مجهز است به گونۀ موفقانه آزمایش کرده است.

احمد وحیدی، وزیر دفاع ایران روز شنبه گفت که راکت فتح 110 تنها اهداف را در ساحات همجوار ایران آماج قرار داده می تواند.

وحیدی گفت که این سیستم بخشی از ساختار تمام راکت های جدید است که ایران در آینده آن را تولید می کند.
XS
SM
MD
LG