لینک های دسترسی

Breaking News

کشف مواد رادیو اکتیف از مسافر عازم ایران در مسکو


میدان هوایی شیریمتیوفا روسیه
میدان هوایی شیریمتیوفا روسیه

مقامات روس از کشف و ضبط مقداری از مواد رادیواکتیف در بکس مسافری در یک میدان هوایی مسکو خبر میدهند.

گفته میشود که این مسافر میخواست از میدان هوایی شیریمتیوفا به صوب تهران پرواز نماید. مقامات مسئول دراین میدان هوایی اعلامیه یی را به نشر سپرده و گفته اند که این مواد رادیواکتیف، از نوع ایزوتوپ سودیم 22 بوده که تنها در کوره های هستوی یافت شده میتواند.

مسئولین میگویند که آنها این مواد را روز جمعه، به کمک آخذه های مخصوص تلاشی که در میدان هوایی نصب است، کشف نمودند.

XS
SM
MD
LG