لینک های دسترسی

کشف مواد رادیو اکتیف از مسافر عازم ایران در مسکو


میدان هوایی شیریمتیوفا روسیه

مقامات روس از کشف و ضبط مقداری از مواد رادیواکتیف در بکس مسافری در یک میدان هوایی مسکو خبر میدهند.

گفته میشود که این مسافر میخواست از میدان هوایی شیریمتیوفا به صوب تهران پرواز نماید. مقامات مسئول دراین میدان هوایی اعلامیه یی را به نشر سپرده و گفته اند که این مواد رادیواکتیف، از نوع ایزوتوپ سودیم 22 بوده که تنها در کوره های هستوی یافت شده میتواند.

مسئولین میگویند که آنها این مواد را روز جمعه، به کمک آخذه های مخصوص تلاشی که در میدان هوایی نصب است، کشف نمودند.

XS
SM
MD
LG