لینک های دسترسی

Breaking News

چین: آمادهٔ تعمیق روابط با افغانستان استیم


پس از آنکه گروه طالبان وارد کابل شدند، مقامات چینی می‌گویند که آماده اند روابط "دوستانهٔ" خویش را با افغانستان عمیقتر سازند.

هوا چونینگ،‌ سخنگوی وزارت خارجهٔ چین امروز ۱۶ اگست (۲۵ اسد) گفت: "طالبان به کرات تمایل شان را برای توسعهٔ روابط خوب با چین اظهار داشته اند و انتظار دارند که چین در توسعه و بازسازی افغانستان سهم داشته باشد."

سخنگوی وزارت خارجهٔ چین از طالبان خواستار انتقال صلح‌آمیز قدرت شده و از این گروه خواست تا به تعهدات‌شان برای ایجاد یک حکومت باز و همه شمول از طریق مذاکرات، عملی کنند.

بیجینگ در جریان خروج ایالات متحده از افغانستان در پی حفظ روابط غیررسمی با طالبان بود و چند بار از رهبران این گروه میزبانی نیز کرده است.

چین در حدود ۷۶ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد.

بیجینگ هراس دارد که افغانستان به پناهگاه امن مسلمانان جدایی طلب اویغور مبدل خواهد شد. اما یک هیات بلند‌پایهٔ طالبان ماه گذشته در جریان ملاقات با وزیر خارجهٔ چین تعهد کرد که اجازه نخواهند داد تندروان از خاک افغانستان منحیث پایگاه استفاده کنند.

چین در عوض این تعهد گروه طالبان، حمایت اقتصادی و سرمایه گذاری در بازسازی افغانستان را پیشنهاد کرد.

سخنگوی وزارت خارجهٔ چین گفته است که سفارت این کشور در کابل فعال است. با آنهم بیجینگ چند ماه پیش شهروندان خویش را از افغانستان بیرون کرد.

XS
SM
MD
LG