لینک های دسترسی

Breaking News

سردرگمی ها در مورد درج سپاه پاسداران در فهرست دهشت افگنان


آرشیف: نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران

پیشنهاد تحت غور ادارۀ ترمپ برای شناسایی سپاه پاسداران انقلاب ایران به عنوان یک سازمان دهشت افگن، به خاطر هشدار های مقامات دفاعی و استخباراتی امریکا متوقف شده است.

رویترز به نقل از مقامات مربوط گزارش می دهد، مقامات نظامی و استخباراتی امریکا هشدار داده اند که همچو حرکت می تواند نتایج معکوس داشته باشد.

یک مقام امریکایی که نخواست نامش افشا شود به رویترز گفت "اگر اینکار انجام شود، درب هرگونه مذاکره ممکن را با ایرانی ها مسدود می کنید."

منابع امریکایی و اروپایی گفته اند که تحرکیت در عقب فرمان احتمالی رئیس جمهور، به خاطر مباحثات داخلی با کندی مواجه شده است.

آنان ابراز نگرانی کردند که همچو اقدام می تواند جنگ امریکا علیه گروه داعش را تضعیف بخشد، با مخالفت متحدین کلیدی مواجه گردد، هرگونه چشم انداز دیپلوماتیک میان ایالات متحده و ایران را صدمه برساند و فشار بر ایران را برای تطبیق توافقات معاملۀ هسته یی پیچیده سازد.

این پیشنهاد – که بخشی از تلاش های رئیس جمهور برای تحقق بخشیدن وعده های انتخاباتی آقای ترمپ و احراز موقف سختگیرانه تر علیه ایران تلقی می شود؛ اگر عملی گردد، یک گام بی سابقه در راستای شناسایی سپاه پاسداران انقلاب ایران به عنوان "یک سازمان دهشت افگنی خارجی" خواهد بود.

این اقدام بسا فراتر از تعزیراتی خواهد بود که از قبل بر افراد و اشخاص مرتبط با سپاه وضع شده است.

سپاه پاسداران ایران قدرتمندترین نیروی امنیتی آن کشور به حساب می آید که در بخش اقتصاد و سیاست نفوذ زیادی دارد.

رویترز به نقل از منابع که نامشان را افشا نکرده گزارش می دهد که این پیشنهاد که از چندین هفته تحت کار قرار داشت، اساساً انتظار می رفت در ماه روان نشر شود اما از آنجاییکه این اقدام تحت غور قرار دارد تاهنوز مشخص نیست که چه وقت اعلام می شود.

قصرسفید به گونۀ فوری در این رابطه نخواسته ابراز نظر کند. ایران هرگونه تعلق و دخالت با دهشت افگنی را رد می کند هرچند وزارت خارجۀ امریکا ایران را در کنار سودان و سوریه در زمرۀ کشور های قرار داده که دهشت افگنی را حمایت و تمویل می کنند.

این تصمیم با استعفای مایکل فلین، مشاور امنیت ملی دونالدترمپ در 13 فبروری، شکل پیچیده تر را به خود گرفت. فلین یکی از افراد ارشد ادارۀ ترمپ بود که رهبری ایجاد ستراتیژی رویارویی با تهران را داشت.

مخالفت مقامات استخباراتی و دفاعی

حتی پیش از استعفای آقای فلین، مقامات وزارت دفاع، خارجه و استخباراتی امریکا مخالفت های شان را در رابطه به نامیدن سپاه پاسداران انقلاب ایران در زمرۀ گروه های دهشت افگن اعلام کرده اند.

مقامات دفاعی و سایرین به این باور اند که همچو اقدام مبارزۀ ایالات متحده علیه گروه داعش را در عراق و سوریه پیچیده می سازد. از جانب دیگر به باور آنان، گروه های شیعه که حمایت ایران را با خود دارند و با مشورۀ سپاه پاسداران در جنگ با گروه های جهادی سنی مذهب قرار دارند، در رویارویی با نیرو های امریکایی قرار خواهند گرفت.

هراس دیگری که وجود دارد به باور کارشناسان اینست که در صورت عملی شدن پیشنهاد حکومت آقای ترمپ، ممکن نیرو های که حمایت ایران را با خود دارند، تشویق گردند جنگ علیه گروه داعش را در سوریه و عراق محدود کرده و احتمالاًاز اقدامات علیه ایالات متحده در عراق حمایت کنند.

از جانب دیگر عدم موفقیت شامل ساختن سپاه پاسداران ایران که مستقیماً تحت امر آیت الله علی خامنه یی رهبر ارشد روحانی ایران قرار دارد، برخی از قانونگذارانی را که حامی اقدامات شدید و سختگیریانه به خاطر آزمایش میزایل بالستیک توسط تهران اند، مایوس سازد.

پس از آزمایش میزایل بالستیک توسط تهران در نخستین هفتۀ ریاست جمهوری دونالدترمپ، ادارۀ جدید امریکا، تهران را هشدار داد و سلسله تعزیرات جدیدی را علیه افراد و شرکت های ایرانی وضع کرد که مقامات قصرسفید آن را فقط گام های "اولیه" عنوان کردند.

XS
SM
MD
LG