لینک های دسترسی

Breaking News

اعمار یک دستگاه تازه غنی سازی یورانیم در ایران


رئیس اداره ذروی ایران میگوید آنکشور اعمار یک دستگاه تازه غنی سازی یورانیم را در ماه مارچ سال آینده آغاز مینماید.

علی اکبر صالحی به روز دوشنبه به تلویزیون دولتی ایران گفت، ساحه اعمار این دستگاه در جمله ساحاتی است که سال گذشته تهران آن را تائید نمود.

او در مورد موقعیت این ساحات چیزی نگفت، ولی اشاره نمود که در بین کوه ها ساخته خواهند شد. این دستگاه ها قادر به تولید انرژی کافی برای یک دستگاه برق ذروی خواهد بود.

سخنگوی دیوید کامرون، صدراعظم برتانیه روز دوشنبه به اسوشییتد پرس گفت، این خبر غرب را اطمینان نمیدهد که پروگرام ذروی ایران مقاصد صلح آمیز دارد.

مقامات ایرانی میگویند، دستگاه های ذروی مقاصد صلح آمیز دارد، ولی کشور های غربی ایران را متهم به تولید سلاح ذروی نموده و بر ان کشور تعذیراتی را وضع کردند.

XS
SM
MD
LG