لینک های دسترسی

Breaking News

کمرنگ جلوه دادن نشانه هایی از یورانیوم غنی شده توسط ایران


ایران، امروز شنبه، یک گزارش آژانس نظارتی سازمان ملل متحد را در امور اتمی ،که فاش کننده کشف نشانه هایی از یورانیوم با درجه غنی شده بلند میباشد، کم رنگ جلوه داد.

علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته است نشانه های اورانیوم غنی شده دارای درجه بالاتر از حد انتظار، موضوع فنی است که توسط کارشناسان در حال بررسی میباشد.

گزارش این آژانس می گوید نشانه های پیدا شده در تاسیسات زیر زمینی فردو در نزدیکی قم، مربوط به یورانیوم غنی شده ۲۷ درصدی است. بالاترین درجه غنی شده که قبلاً توسط آژانس ثبت شده بود، یورانیوم غنی شدۀ ۲۰ درصد بوده است.

XS
SM
MD
LG