لینک های دسترسی

ایالات متحده از وضع حقوق بشر در ایران نگران است


ایالات متحده از وضع حقوق بشر در ایران نگران است

ایالات متحده نگرانی عمیق خود را از تداوم نقض حقوق بشری شهروندان ایران بیان داشته است .

بر طبق بیانیه مطبوعاتی وزارت خارجه ایالات متحده امریکا، دوسیه های عدلی، محاکمه و محکومیت ها در ایران، بدون شفافیت انجام میشود و عملیه حقوق بشری متقضی درقانون اساسی خود ایران محترم شمرده شده است.

بیانیه مطبوعاتی مشعر است که ایالات متحده به طور خاص از اعدام اخیر زهرا بهرامی، زن هالندی ِ ایرانی تبار پریشان میباشد، که دسترسی وی به مامورین قنسولی هالند رد گردید.

وزارت خارجه ایالات متحده تذکرداده است اعدام خانم بهرامی یکی از ده ها موردی است که در هفته های اخیر دربُحبوحه سوالات جدی پیرامون اقدامات حکومت ایران صورت گرفته است و دیگر اینکه آیا حقوق این زندانیان براساس میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی تضمین شده است یا نه.

برطبق بیانیه مطبوعاتی وزارت خارجه امریکا ، ایالات متحده، حکومت ایران را برای توقف این اعدام ها ترغیب نموده از آن کشور میخواهد تا بر مبنای مکلفیت های بین المللی حقوق شهروندان خود را تضمین نماید.

XS
SM
MD
LG