لینک های دسترسی

Breaking News

وضع تعزیرات جدید از طرف امریکا علیه ایران


بارک اوباما رئیس جمهور امریکا تعزیرات شدیدتر را علیه حکومت و بانک مرکزی ایران بدلیلی وضع نمود که می گوید آن کشور فعالیت های فریبکارانه را جهت پنهان نمودن معاملات پولی انجام می دهد.

آقای اوباما به روز دوشنبه گفت دلایل دیگر وضع تعزیرات جدید شامل نا رسائی در رژیم ایران است که جلو انتقال غیر قانونی پول را نگرفته است، و همچنان ادامه غیر قابل قبول فعالیت های ایران که سیستم مالی بین المللی را تهدید می نماید.

ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا در هفته های اخیر تعزیرات اقتصادی را بر علیه بانک مرکزی و صنعت نفت ایران وضع نمود تا بر ایران فشار وارد نمایند که از فعالیت های غنی سازی یورانیم خوداری نماید.

مقامات ایرانی در حالیکه ادعا می نمایند فعالیت های هستوی آن به مقاصد صلح آمیز است، به پائین آمدن ارزش ریال، واحد پولی آن کشور، مواجه هستند.

XS
SM
MD
LG