لینک های دسترسی

رد اخذ مواد سوخت به طیارات ایرانی در کشور های مختلف


یک مقام خط هوایی ایران میگوید از وقت تطبیق تعذیرات جدید ایالات متحده علیۀ ایران، طیارات ایران از گرفتن مواد سوخت در میدان های هوایی سایر کشور ها رد میشوند.

یک مقام خط هوایی ایران می گوید از وقت تطبیق تعذیرات جدید ایالات متحده علیۀ ایران، طیارات ایران از گرفتن موادسوخت در میدان های هوایی سایر کشورها رد میشوند.

اِسنا آژانس خبررسانی ایران روز دوشنبه از مهدی علی یاری منشی اتحادیۀ خطوط هوایی ایران نقل قول کرد که گفته میدان های هوایی در برتانیه، جرمنی و امارات متحدۀ عربی، دادن مواد سوخت به طیارات ایرانی را رد میکنند.

او میگوید، این اجتناب بعد از روز پنجشنبه آغاز شده یعنی وقتیکه براک اوباما رئیس جمهور امریکا محمولۀ جدید تعذیرات را علیۀ ایران امضا کرد.

آن تعذیرات سکتور های بانکداری وانرژی ایران را هدف قرار میدهد.

مقصد اینست که برای حکومت ایران خریداری پطرولیم تجزیه شده را مشکلتر سازد و آن کشور را از بازار های امریکایی آن کمپنی هایی خارج سازد که در فروش نفت، مواد سوخت برای طیارات جت و سایر تولیدات به ایران، ذیدخل اند.

XS
SM
MD
LG