لینک های دسترسی

Breaking News

میلیونها کودک عراقی در سایۀ تهدید جنگ اند


میلیونها کودک عراق به تهدید مرگ، جراحت و استفاده جنسی در جنگ مواجه اند

صندوق وجهی ملل متحد برای حمایت از اطفال (یونسف) هشدار داده است که ٣،٦ میلون کودک عراقی با تهدیدات مرگ، تجاوز جنسی، اختطاف و استخدام در گروه های مسلح روبرو می باشند.

در گزارش یونسف که "بهای بزرگ برای کودکان" نامیده شده نگاشته شده که شماری از کودکانی که با تهدید مرگ و استثمار جنگی روبرو می باشند، در طول ١٨ ماۀ گذشته به یک عشاریه سه میلیون افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، عراق یکی از خطرناک ترین کشور برای کودکان در جهان می باشد.

در گزارش یونسف همچنان آمده است که تهاجم و تصرف نقاط وسیع شمال و غرب عراق توسط گروۀ دولت اسلامی یا داعش و مبارزۀ نیروهای عراقی در برابر آن گروه، تاثیرات ناگوار داشته و سبب شده است تا ۴،٧ میلیون کودک در آن کشور، به کمک های بشری نیاز پیدا کنند.

این گزارش همچنان می افزاید که کودکان در عراق با کمبود خدمات صحی و اساسی روبرو بوده و در یک وضعیت مبرم تعلیمی به سر می برند.

عراق یکی از خطرناک ترین کشور برای کودکان در جهان می باشد.
عراق یکی از خطرناک ترین کشور برای کودکان در جهان می باشد.

٣،٦ میلون کودک عراقی با تهدیدات مرگ، تجاوز جنسی، اختطاف و استخدام در گروه های مسلح روبرو اند
٣،٦ میلون کودک عراقی با تهدیدات مرگ، تجاوز جنسی، اختطاف و استخدام در گروه های مسلح روبرو اند

پیتر هاکنز مسؤل ادارۀ یونسف در عراق می گوید که "کودکان عراقی در خط مقدم جنگ قرار دارند و بطور دوامدار و بی رحم، مورد هدف قرار می گیرند".

ادارۀ یونسف همچنان از تمام جوانب دخیل در جنگ عراق خواسته است تا حقوق اطفال را راعیت کنند و برای بهتر ساختن وضعیت تعلیمی، فراهم ساختن برنامه های درمان روانی و تفریحی، خواستار دسترسی کودکان به کمک های بشری در سراسر آن کشور به شمول نقاط تحت کنترول گروۀ داعش شده است.

یونسف می گوید که برای تطبیق برنامه های ٢٠١٦ برای عراق، به ١٠٠ میلیون دالر اضافی نیاز دارد.

XS
SM
MD
LG